Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury

ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176

(Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network)

Obsahem projektu je zvyšování kompetencí osob a týmů za účelem jejich zapojení do evropské sítě pro interoperabilitu železniční infrastruktury (IŽI), v níž se projednávají a určují podmínky pro tuto provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.

Nástroj pro zvyšování kompetencí budou tvořit Zrcadlové skupiny vzájemně propojené expertní týmy, které budou na národní úrovni odrážet činnost evropské sítě IŽI (viz příloha č. 10). Týmy se budou připravovat na řešení projektů vědy a výzkumu, např. na minimalizaci nákladů na IŽI páteřní sítě tratí a konkurenceschopnost železničních tratí pro tranzitní dopravu v ČR, které vyplynou ze spolupráce se sítí IŽI. Zrcadlové skupiny budou složeny z pracovníků se zkušenostmi na mezinárodní úrovni a z vybraných studentů a akademických pracovníků z cílových skupin, kteří se prací v Zrcadlových skupinách budou připravovat na zapojení právě do evropské sítě IŽI a prostřednictvím ní i do nových evropských projektů.